VI TILSTRÆBER BÆREDYGTIG UDVIKLING

SÅDAN GØR VI

Hos Ipart Group ønsker vi løbende at udvikle, så vi bedst muligt opfylder både nuværende og kommende generationers behov uden at bringe miljøet i fare.

Derfor har vi eksempelvis udarbejdet en livscyklusanalyse og opnået en Svanemærkning af vores vaskehaller.

Vi ønsker at miljøbelastningen gradvist nedbringes og bliver målbar. En rejse vi fortsætter, så vi får mulighed for at tære mindre på Jordens ressourcer.

VI STRÆBER BLANDT ANDET EFTER

AT FORBEDRE VANDMILJØET VED BILVASK

”Vaskes alle biler i en vaskehal i stedet for hjemme, sparer det vandmiljøet for mere end 1 ton metaller, 5 ton olie og 3 ton vaskemidler”

Kilde: DrivkraftDanmark, Branchestatistik 2020

Ved manuel vask bruges
let over 100 liter vand

Kilde: DrivkraftDanmark, Branchestatistik 2020

Ved vask i de mest effektive vaskehaller bruges mindre end 35 liter vand

Kilde: DrivkraftDanmark, Branchestatistik 2020

Ved vask i Washbox bruges i
gennemsnit 16 liter vand

Kilde: Washbox