Virksomheden Ipart ApS og datterselskabet Washbox ApS – hvis speciale ligger indenfor design og opbygning af tankstationer og vaskehaller – engagerer strategiekspert Mikael Vest som bestyrelsesformand i ny, ekstern bestyrelse.

Med fyldte ordrebøger og en fordobling af omsætningen blev 2021 startskuddet for en ny og ambitiøs vækstplan med særlig fokus på strategi, struktur og realisering af vækstmål under ledelse af nyansat adm. direktør Jørgen Sørensen Stensgaard. Et vigtigt led i planen var sammensætningen af en ny, ekstern bestyrelse, hvis formandspost ikke tilfældigt er blevet udfyldt af strategiekspert Mikael Vest:

“Med Mikaels mangeårige erfaring indenfor både udarbejdelse og implementering af strategier i en lang række virksomheder samt erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, er jeg sikker på, at vi har fået en væsentlig kompetence med ombord, som i tæt samarbejde og sparring med os, vil kunne være med til at løfte og sikre vores planer for Ipart de næstkommende år”, siger Jørgen Sørensen Stensgaard.

Nytiltrådt bestyrelsesformand Mikael Vest glæder sig over samarbejdet:

“Ipart og Washbox er utroligt spændende virksomheder med et nyskabende koncept, der medfører en betydelig og dokumenteret værdi for kunderne. At der på én gang er tale om modulært byggeri, udnyttelse af digitale muligheder og en bæredygtig løsning gør det endnu mere attraktivt at stå i spidsen for. Som bestyrelsesformand glæder jeg mig særligt til at skalere Ipart og Washbox internationalt.”

I bestyrelsen indtræder også ejer Mads Krøgholt. Den endelige sammensætning af bestyrelsen er i sin afsluttende fase, og der sættes snart navne på de resterende bestyrelsesmedlemmer.

Konktaktinfo
Mia Belland Sølvsten – PR- and Communication Manager
mbs@washbox.dk – 22446223

Om Ipart ApS og Washbox ApS
Ipart ApS er et projekt- og udviklingshus med speciale i udvikling og opsætning af tankstationer, og visuel identitet i bygningskonstruktioner. Opstartet i 2014 af Mads Krøgholt.

Washbox ApS er et søsterselskab til Ipart fra 2019. Speciale er gennemtænkning af den klassiske vaskehal, som levering af en komplet, arkitekt-tegnet plug’n’play løsning – fremtidens bæredygtige vaskehal.