Washbox konceptet har opnået Svanemærkets grundlicens. Og da et af vores store fokus- og indsatsområder er bæredygtighed, er det noget vi både er ekstremt glade for og stolte over!

Svanemærkningen betyder, at Washbox’ vaskehaller er bedre for miljøet, da de lever op til skrappe krav til rensning af spildevandet, hvilket sparer miljøet for uønskede metaller som f.eks. bly og kobber. Det betyder også lavt vandforbrug, da vi genbruger ca. 90% af det rensede vand. Derudover renses al overskudvandet, der afledes fra vores vaskehaller, i et biologisk rensningsanlæg inden det udledes til spildevandskloak, som herefter ledes via kloakken til det kommunale rensningsanlæg. Og sidst men ikke mindst lever vores bilplejemidler op til skrappe kemikaliekrav.

Svanemærkningen er derfor et resultat af og bevis på vores indsats for at skåne miljøet og naturen mest muligt. også derfor fokuserer en stor del af vores arbejde på at gøre bilvasken endnu mere attraktiv, så endnu flere danskere vælger bilvasken frem for at vaske bilen manuelt. At vaske sin bil i vaskehal er nemlig langt mest skånsomt for miljøet, da det bruger 70% mindre vand, og sparer vandmiljøet for mere end 1 ton metaller, 5 ton olie og 3 ton vaskemidler årligt, som ellers ville være endt urenset i naturen.